Оцветяване на проводници за ток
http://sys.schneiderelectric.bg/forum/viewtopic.php?t=353
ОТ НАРЕДБА №3
1. светлосин цвят – за неутрален (N) или среден проводник (М);
2. жълто-зелен (на ивици) цвят – за защитен проводник – земя (PE);
3. жълто-зелен (на ивици) цвят – за проводник РЕN;
4. кафяв или друг цвят – за фазов проводник (L).

БДС HD 308 S2:2004 – “Идентификация на изолирани жила в кабели и гъвкави шнурове”
Еднофазен консуматор:
L – кафяв
N – син
PE – ж/з

Трифазен консуматор:
L1 – кафяв
L2 – черен
L3 – сив
N – син
PE – ж/з

Стар стандарт (преди 2006)
Правилото е много просто и произтича от стандарта:
– ако има жълто-зелено жило – кафявото е L.
– ако няма жълто-зелено жило – кафявото е PE.