На брега на морето имало много изхвърлени след отлива морски звезди, буквално хиляди. Едно момче се разхождало и ги хвърляло обратно. Видял го един старец и му казал : “Какво правиш, не виждаш ли колко са много , не можеш да им помогнеш, нищо не можеш да промениш колкото и много да успееш да върнеш”. А детето отвърнало : “Виждаш ли тази звезда ?”, и я хвърлило в морето, “току-що промених съдбата й. За нея вече всичко е различно”.