В средата на 20-те години един млад евреин дошъл при прочут равин от Ню Йорк и казал, че иска да учи Талмуд.
— Знаеш ли Арамейски? — попитал равина.
— Не
— А иврит?
— Не
— А Тора учил ли си като дете?
— Не. Но ти не се притеснявай.Аз съм завършил Факултета по философия Бъркли и току-що съм защитил дисертация върху логиката във философията на Сократ. И сега, за да се запълнят пропуските в знанията ми, искам да поуча малко Талмуд.
— Вие не сте готов да учите Талмуд – казал равина. — Това е най-дълбоката книга някога писани от хора. Но щом настоявате, ще ви направя тест по логика: ако се справиш ще се занимавам с теб.
Младият мъж се съгласил и равинът продължил.
Двама души се спускат надолу през комина. Единият излиза с чисто лице, а другият – с мръсно. Кой от тях ще се измие?
Очите на младия философ се смрачили.
— Това ли е теста за логика?
Равинът кимнал.
— Е, разбира се, този, който има мръсно лице!
— Грешиш. Помислете логично: този, който има мръсно лицето и погледне този с чистото лице, ще реши, че лицето му, също е чисто. А този, който има чисто лице, и погледне на този с мърсното лице, ще реши, че самият е мръсен и ще отиде да се мие.
— Хитро измислено! – Възхитил се гостът.
— Добре ребе, дай ми още един тест!
— Двама души се спускат надолу през комина. Единият излиза с чисто лице, а другият – с мръсно. Кой от тях ще се измие?
— Но ние вече го изяснихме – този, който е с чистото лице!
— Грешиш. И двамата ще се измият. Помислете логично: този, който има чисто лице, и погледне на този с мръсното лице, ще реши, че самият е мръсен и ще отиде да се мие. А този, който има мръсно лице, като види, че вторият отива да се мие, ще разбере, че лицето му е мръсно и също ще отиде да се мие.
— Не съм се замислил за това! Това е невероятно – аз допуснах логическа грешка!
Ребе, дай още един тест!
— Двама души се спускат надолу през комина. Единият излеза с чисто лице, а другият – с мръсно. Кой от тях ще се измие?
— И двамата ще се измият.
— Грешиш. Никой няма да се измие. Помислете логично: този, който има мръсно лице, ще погледне човека с чистото лице, и няма да се измие. А този, който има чисто лице, ще види, че този, който има мръсно лице, не отива да се измие и ще разбере, че собственото му лице е чисто и няма да отиде да се мие.
Младият човек, стигнал до отчаяние.
— Е, вярвайте ми, ще могат да уча Талмуда! Питайте за нещо друго!
— Добре. Двама души се спускат надолу по комина…
— О Б-же! Нито един от тях няма да се мие!
— Грешиш. Сега убеди ли се, че познаването на логиката на Сократ не е достатъчна, за да учиш Талмуда? Кажете ми, как може, двамата мъже да слязат по една и съща тръба и единие да е с мръсно лице и на другия – не? Не разбираш ли? Целият проблем е безмислица, и ако прекарате живота си, в отговор на безсмислени въпроси, всичките ви отговори, също ще бъдат лишени от смисъл!

( източник )