Кратко описание на важните неща при преинсталация:
Архив на всички данни, Архив на драйверите, Инсталация на програмите, Възстановяване работната среда на потребителя.

Преинсталация на компютър

  • Първо и най важно:

!!! Архив на всички данни !!!
1. \Documents and Settings\user_name\My Documents
и My Documents Properties (път към ново местоположение на My Documents)
2. \Documents and Settings\user_name\Desktop
3. \Documents and Settings\user_name\Favorites
4. Папки в C: (дяла който ще се форматира) + по възможност C:\Documents and Settings\
5. \Documents and Settings\user_name\Application Data\Skype
6. \Documents and Settings\user_name\Application Data\ICQ
7. \Documents and Settings\user_name\Local Settings\Application Data\Identities\{2ABEE292-4BAE-400E-BCF0-ED2F2C048F3B}\Microsoft\Outlook Express (примерен път), виж конкректния път в Tools (Инструменти) -> Options (Опции) -> Maintenance (Поддръжка) -> Store Folder (Папка за съхраняване – път към местоположението на Outlook Express за съхраняване на пощата)
8. Експорт на Outlook Express адресната книга във файл
File (Файл) -> Export (Експортиране) -> Address Book (Адресна книга) -> Text File CSV (Текстов файл CSV)
9. Експорт на Outlook Express акаунта за електронна поща във файл
Tools (Инструменти) -> Accounts (Акаунти) -> Mail (Поща)
щракнете върху акаунта за електронна поща, който искате да експортирате,
след което натиснете Export (Експортиране)
10. !!! Други данни които се ползват от потребителите, изрично се питат !!!

  • Второ по важност, също много важно:

!!! Архив на драйверите на устройствата !!!
1. Дисковете на компютъра с драйверите
2. Backup of drivers
3. Какъв е твърдия диск, има ли нужда от драйвер (nLite + HDD driver)

  • Трето по важност:

!!! Инсталация на програмите нужни на потребителя !!!
1. Икона за PPOE интернет връзка
2. Кирилица фонетична (от инжинера например)
3. Браузър (например Firefox, Chrome)
4. WinRAR
5. Skype
6. ICQ
7. Офис пакета, или Word, Excel, PowerPoint viewer + Опън офис
8. Adobre Acrobat Reader
9. Adobe Flash Player
10. Java Runtime Envirenment
11. .Net Runtime Envirenment
12. K-Lite Mega Codeck Pack
13. VLC media player
14. Драйверите на принтера, скенера (+други устройства, ако има).
15. Антивирусна програма (например AVG free).
16. Защитна стена (например Comodo firewall free)

  • Четвърто по важност:

!!! Възстановете работната среда на потребителя !!!
1. Възстановете Outlook Express
Писмата, Акаунта, Адресната книга
2. Възстановете Desktop
3. Възстановете My Documents
4. Възстановете Skype, ICQ
5. Възстановете Favorites
6. Иконки на десктоп за Word, Excel, Outlook Express, Internet connection, IE, My Documents
други програми ползвани от потребителя
7. Инсталиране на българска клавиатура (фонетична или БДС)
и настройка на българска кодова таблица и български регионални настройки
8. Инсталиране на български интерфейс за Windows и Office (по желание на потребителя)